Gratis

Innovation Mellervangskolen og Skoletjenesten

Det Skæve Rum et slags pædagogisk eksperimenterium

Beskrivelse

Alle klasser og fag

På Mellervangskolen i Aalborg Øst, har vi indrettet et undervisningslokale, der på alle måder adskiller sig fra et alm. klasseværelse ”Det skæve rum”.

Vi har mange sjove rum i rummet til fordybelse med rekvisitter som stopur, tibetansk syngeskål, farvede elastikbånd, rigtige træer til at hænge gode ideer op i mm.

Vel at mærke rekvisitter, der har stor betydning for undervisningen i dette forløb.

Formål

"Det Skæve Rum”  Et slags pædagogisk eksperimentarium, hvor vi på baggrund af entreprenørskabsundervisning eksperimenterer med ny og inddragende undervisning.

Forløbet matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og for fagene i skolen.

Læringen tager udgangspunkt i problemstillinger, der kan have tværfaglige og fagfaglige karakterer. Vi tror på, at elever, der arbejder med innovative processer i deres undervisning, er bedre rustet til et liv i fremtidens evigt foranderlige samfund.

På en dag i Det Skæve Rum vælger læreren forud, hvorvidt elev-campens indhold skal være matematisk, dansk og eller problemløsende tilgange.

17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

I skoleåret 19/20 tager camps’ne udgangspunkt i FN verdensmål. Det betyder at læreren vælger et verdensmål, som der planlægges et problemløsende fagligt indhold til.

Sted
Mellervangskolen
Frøstrupvej 4
9200 Aalborg Øst

Det forventes, at læreren tager kontakt via Aual til den pågældende instruktør senest to uger før med henblik på aftale om indhold og muligheder på campen.

Ved camp tirsdage:

Instruktør: Marlene Kjølby Lund

Ved camp onsdage:

Instruktør: Carsten Hermansen

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

 

Undervisningsmateriale

MinUddannelse

  1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i årsplanen via MinUddannelse.
  2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på Skoletjenesten.
  3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link: https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851
Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.