Gratis

Infohuset Østerådalen og Skoletjenesten 5 kl.

Beskrivelse

Infohuset i Østerådalen hører under By- og Lansskabsforvaltningen.
Skoletjenesten tilbud i Infohuset sker i et samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen.
I Infohuset modtager Skoletjenestens elever fra Aalborg Kommunes skoler.

5. klasses Natur og Teknologi undervisning

Med udgangspunkt i den unikke bynære natur der kendetegner Østerådalen i Aalborg, vil eleverne arbejde med de forskellige biotoper. Især dyrelivet tilknyttet vandhullerne, åen og Lergraven vil være i fokus, derudover kan der arbejdes med områdets rige fugleliv.

 

Formål

 

Undervisningsningen matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og for natur & teknologi i skolen

Rammen skifter mellem

Infohuset Østerådalen: Undervisningslokale

Østerådalen: Omkringliggende natur

Læringen foregår både i Infohuset og i felten med udgangspunkt i dialog, undersøgelser og med eksperimenterende og problemløsende tilgange.

Forløb på MinUddannelse under bibliotek/Skoletjenesten.

Sted
Info-huset i Østerådalen
Over Kæret 9
9000 Aalborg

Melder man sig til dette forløb, er det vigtigt, at eleverne er klædt fornuftigt på efter årstiden (gummistøvler er en god ide).

Kontakt instruktør via Aula senest 14 dage før ankomst.

Instruktør:

Anders Baltser Langeland 

 

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Undervisningsmateriale

MinUddannelse

  1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i årsplanen via MinUddannelse.
  2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på Skoletjenesten.
  3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link: https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851
Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.