Idrætsgymnastik - kropskontrol og teknik

Beskrivelse

Hos AIG (Aalborg Idrætsgymnastikforening) bydes på sjove og motorisk udviklende Idrætsgymnastik-aktiviteter i inspirerende faciliteter. Aktiviteterne kan efter ønske enten foregå med tilsyn og vejledning eller med instruktion af en træner.

Instruktion
Vælges aktivitetsbesøg med instruktion, vil AIG-instruktøren forestå en opvarmning, hvorefter eleverne i mindre grupper træner gymnastiske grundfærdigheder af varierende sværhedsgrad tilpasset alder og niveau. For elever i udskolingen vil undervisningen være tiltænkt elementer som kan inddrages i 9. klassernes eksamen i idræt. Formålet er, at bygge videre på basis færdigheder som ruller, hovedstand og håndstand. Ud fra individuelle forudsætninger kan eleverne arbejde videre med progressioner indenfor kraftspring og saltoer. Instruktøren vil vejlede eleverne i udførsel og teknik og forevise forskellige stationer med forskellige progressioner. Desuden vil eleverne arbejde i mindre grupper med modtagning af momenter som kraftspring og saltoer.
Redskabsgymnastik udvikler elevernes vestibulære og kinestetiske sans. For elever i udskolingen kan et forløb være gavnligt i forbindelse med deres 9. klasses eksamen. Gennem forløbet vil eleverne lære kropskontrol og teknik forståelse. De vil i forløbet arbejde kreativt i grupper med at sammensætte forskellige gymnastiske øvelser og udvikle hjælpestationer.

Besøg med tilsyn
Vælges aktivitetsbesøg med tilsyn, vil AIG-instruktøren kort introducere børn og lærere til de mange spændende redskabsmuligheder og de få sikkerhedsregler, som skal overholdes. Herefter vil aktiviteten være træning under ledelse af eget personale, og med tilsyn og vejledning fra AIG-instruktør.
Denne mulighed er oftest relevant, hvis en skole selv har en gymnastikfaglig person, eller hvis man selv vil bygge oven på tidligere aktivitetsbesøg med instruktion. Muligheden kan også benyttes som en social tur ud af huset uden særlige læringsmål. En AIG-instruktør vil altid være til stede.

Hent brochure

Aktiviteter

Formål

At elverne får en oplevelse af idrætsgymnastikken i autentiske rammer.
At eleverne deltager i aktiviteter med fokus på kropskontrol og teknikforståelse.
At give eleverne kendskab til foreningen.

Sted
Aalborg Stadionhal, hal 3
Annebergvej 48
9000 Aalborg

Indgang til hallen ligger ved stadions syd-vestlige udgang, mellem Hal 1 og Hal 3.

Eleverne skal have sportstøj på. Sko må ikke benyttes i hallen.

Eleverne kan medbringe drikkedunk.

Undervisningsmateriale
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.09.2020