Gratis

Hvor kommer vandet fra? 5.-7. klasse

Beskrivelse

Aalborg Forsyning sørger hver dag for at forsyne forbrugerne med bl.a. rent drikkevand, rense husstandenes spildevand sikkert og effektivt på to moderne renseanlæg og, ikke mindst, håndtere det regnvand, der falder i byerne.

Eleverne får et indblik i vandkredsløbet, og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. Aalborg Forsyning sender en underviser ud til skolen. Tilbuddet er tænkt som et supplement, eller et ”krydderi”, til den undervisning skolerne selv forestår. Se herunder, hvad vi kan tilbyde:

Undervisningsindhold
Aalborg Forsyning tilbyder skoleelever et indblik i, hvad der sker i de forskellige processer, der er involveret i vandforsyning, kloakering og rensning af spildevand på renseanlæg.

Eleverne skal med simple midler fremstille en model af grundvandsindvindingsområdet, og på den måde få indblik i, hvordan jorden virker rensende på vand. Eleverne skal medbringe en 1½ eller 2 liters plastikflaske, som de skal omdanne til et filter, og beregne hvor effektivt det er i forhold til jordlagene.

Aksel Nielsen fra Aalborg Forsyning fortæller om vand, rensning og kloak (faglig tyngde kan aftales nærmere).

Formål

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. 

Tilmelding