Gratis

Hvor kommer vandet fra? 5.-6. klasse

Beskrivelse

Aalborg Forsyning, VAND

Aalborg Forsyning, Vand, sørger hver dag for at forsyne forbrugerne med rent drikkevand, rense husstandenes spildevand sikkert og effektivt på to moderne renseanlæg, og ikke mindst, håndtere regnvand som falder i byerne.

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. Aalborg Forsyning sender en underviser ud til skolen. Tilbuddet er tænkt som et supplement eller et ”krydderi” til den undervisning skolerne selv forestår. Se herunder, hvad vi kan til- byde:

Undervisningsindhold
Aalborg Forsyning tilbyder skoleelever et indblik i, hvad der sker i de forskellige processer, der er involverede i vandforsyning, kloakering og rensning af spildevand på renseanlæg.

Eleverne skal med simple midler fremstille en model af grundvandsindvindingsområdet, og på den måde få indblik i hvordan jorden virker rensende på vand. Eleverne skal medbringe en 2 liters plastik flaske, som de skal omdanne til et filter, og beregne hvor effektivt det er i forhold til jordlagene.

Besøg på skolerne, hvor Aksel Nielsen fortæller om vand, rensning og kloak (faglig tyngde kan aftales nærmere).

Formål

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. 

Tilmelding