Gratis

Hvor kommer vandet fra? 0.-4. klasse

Beskrivelse

Aalborg Forsyning sørger hver dag for at forsyne forbrugerne med bl.a. rent drikkevand, rense husstandenes spildevand sikkert og effektivt på to moderne renseanlæg og, ikke mindst, håndtere regnvand som falder i byerne.

Eleverne får et indblik i vandkredsløbet, og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. Aalborg Forsyning sender en underviser ud til skolen. Tilbuddet er tænkt som et supplement, eller et ”krydderi”, til den undervisning skolerne selv forestår. Se herunder hvad vi kan tilbyde:

Undervisningsindhold:

Aalborg Forsyning tilbyder skoleelever et indblik i, hvad der sker i de forskellige processer, der er involveret i vandets kredsløb.

Indholdet er egnet som oplæg/supplement til skolernes egen undervisningen om vand.

Aksel Nielsen fra Aalborg Forsyning fortæller om vandets kredsløb, spildevandsrensning og kloak (faglig tyngde kan aftales nærmere).

Formål

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. 

Tilmelding