Gratis

Hvor kommer vandet fra? 0.-4. klasse

Beskrivelse

Aalborg Forsyning, Vand, sørger hver dag for at forsyne forbrugerne med rent drikkevand, rense husstandenes spildevand sikkert og effektivt på to moderne renseanlæg, og ikke mindst, håndtere regnvand som falder i byerne.

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. Aalborg Forsyning sender en underviser ud til skolen. Tilbuddet er tænkt som et supplement eller et ”krydderi” til den undervisning skolerne selv forestår. Se herunder, hvad vi kan tilbyde:

Undervisningsindhold

Aalborg Forsyning tilbyder skoleelever et indblik i, hvad der sker i de forskellige processer, der er involverede i vandets kredsløb.

Indhold er egnet som oplæg til den undervisning der kommer om vand.

Besøg på skolerne, hvor Aksel Nielsen fortæller om vand, rensning og kloak (faglig tyngde kan aftales nærmere).

Formål

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. 

Tilmelding