Gratis

H&D valgfag - Produktion og biler

Beskrivelse

Indhold

Gennem sjove opgaver og konkurrencer vil eleverne få mulighed for at afprøve metoder og teknikker inden for erhvervsfaglige fag. Eleverne skal i teams løse opgaver, som fx hjulskift på tid, små elopgaver, fremstille mindre metalprojekter, afprøve en svejsesimulator, programmere en robot, konstruere en bro i papir eller lave tekniske tegninger. For at løse opgaverne skal eleverne arbejde med grundfag som fx matematik og fysik, som vil indgå sammen med den teori, der skal til for at løse den opgave, som bliver stillet.

Forløbet omfatter uddannelserne klejnsmed, industriteknikker, teknisk design, lastvognsmekaniker og personvognsmekaniker samt flyteknikker.

Praktiske oplysninger:           

Det vigtig at tage noget praktisk tøj, som kan tåle at blive beskidt.

Formål

Forløbet giver både drenge og piger indsigt i de pågældende ungdomsuddannelsers indhold og muligheder. Eleverne får også en fornemmelse af det faglige niveau og af de krav, der stilles på en erhvervsuddannelsen.
Det særligt tilrettelagte introduktionsforløb har det formål at:give mulighed for at afklare uddannelses- og erhvervsvalg.

 

Tilmelding