Gratis

Hands-on Kasse

Indhold af hands on kasse

Beskrivelse

Vi har samlet flere genstande, som relaterer sig til søfart gennem tiden i en trækasse, og dertil har vi lavet en række faglige aktiviteter, som undervisningen kan bygges op omkring. Til en del af genstandene er der lavet kildetekster, som inddrages i flere af aktiviteterne. Arbejdet foregår som en dialog mellem elever og lærer og eleverne internt.

Hoveddelen af vores tilbud tager udgangspunkt i disse genstande, men vi har også et aktivitetsløb, som ikke inkluderer Hands-on kassen.

Vi stiller kassen og materialer til rådighed, men selve undervisningen påligger den/de ledsagende lærere.

Derudover er museets faciliter til fri afbenyttelse, og vi har et lokale, hvor undervisningen kan foregå.

Aktiviteter

Aktiviteter til Hands-on kassen

Identificer en genstand.

Alle genstandene lægges forsigtigt ud på gulvet/bordet. Derpå skal eleverne sætte de laminerede beskrivelser på den genstand som de tror den tilhører. Aktiviteten er hovedsageligt for de yngre klasser, men de ældre klasser kan ligeledes have glæde af at få sat navn på kilderne.

 

Besvare spørgsmål.

Eleverne skal besvare spørgsmålet på de laminerede kildebeskrivelser ved hjælp af oplysninger i udstillingen eller informationssøgning på internettet. Man kan opfordre eleverne til at arbejde kildekritisk og forholde sig til troværdigheden af de oplysninger de finder. Det kan også være givtigt at diskuterer spørgsmålene uden eksterne hjælpemidler.

 

Undersøgelse af kildeteksterne.

Eleverne skal udvælge en genstand fra kassen og anvende de tilhørende ark til at opnå mere viden om genstanden, samt reflektere over genstandens udvikling og historiske kontekst.

 

Gætteleg og spørgeguide.

Læreren udleverer en genstand samt tilhørende kildebeskrivelse til hver gruppe. Det er vigtigt, at de andre elever ikke ser genstanden. Eleverne skal derpå ud fra en spørgeguide de selv laver, eller den vedlagte, gætte hvilke genstande de andre grupper har fået. Eleverne skal få en faglig undersøgende samtale i gang om genstandene, som kræver at de har sat sig ind i deres genstand.

 

Aktiviteter der ikke inkluderer Hands-on kassen

Mobil-løb

Til mobil-løbet skal eleverne bruge en mobil eller IPad, som kan tage billeder. Løbet har udgangspunkt ved den store vægtavle i starten af udstillingen. Eleverne inddeles i grupper og skriver deres gruppenavn op på tavlen. Derpå skriver eleverne post 1-12 op under et gruppenavn, og begiver sig ud på museet for at løse opgaverne.

Formål

Arbejde med effekterne i Hands-on kassen kan med fordel inddrages i grundskolens historieundervisning. Det giver eleverne mulighed for aktivt at arbejde med kilder, og det kan det være med til at give eleverne en større forståelse af historiefagets praktiske aspekt.

Ydermere kan eleverne prøve kræfter med at stille undersøgende og relevante spørgsmål til kilderne, og derigennem udvide deres kildekritiske værktøjer. Videre kan diskussionen af kilderne omfatte kildernes ophavssituation, dermed kan eleverne øve sig i at placere kilder i en historisk kontekst.

Gennem arbejdet med kilderne kan eleverne øve sig på at formulere og identificere enkle historiske problemstillinger.

Sted
Springeren-Maritimt Oplevelsescenter
Vestre Fjordvej 81
9000 Aalborg
Undervisningsmateriale

Poster til Mobil-løb

Eksempel på spørgeguide til Hands-on kassen.

Spørgsmålsark til undersøgelse af genstande i Hands-on kassen.

Oversigt over genstande i Hands-on kassen.

Kildebeskrivelser med tilhørende spørgsmål.