Gratis

Halkær Mølle Skoletjenesten 7-8-9. kl.

Halkær Mølle Skoletjenesten

Beskrivelse

Forløbet matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og for fagene i skolen, primært inden for naturfagene.

Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende (Værkstedspræget undervisning).

Rammen skifter mellem auditorie og laboratorie:

Halkær Mølle: Undervisningslokale

Halkær Mølle: Værkstedet

Halkær Mølle: Omkringliggende natur og vandløb

Aktiviteter

Husk beklædning efter årstiden, da meget af undervisningen foregår ude.

Gummistøvler er en god ide.

Landskabs- natur og kulturhistorieformidling

Formål

Naturfag overbygningen 7. -8. og 9. klasse

Området er historisk og naturmæssigt meget spændende og Halkær Mølle er en del af fokusområdet, der handler om eksponering af natur Aalborg og Fjordlandet.

Fællesfaglige fokusområder herunder bæredygtige landskaber, biodiversitet, natursyn.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i Halkær vandmølle og den omkringværende natur med specielt fokus på vandet fra kilderne. Der startes som regel med en rundvisning på destinationen for at få et overblik over den naturhistoriske betydning, der har været i og omkring vandmøllen. 

Afhængigt af hvad klassen ønsker at arbejde med, kan der tilbydes undervisning i et eller flere områder. 

Det forventes at eleverne på forhånd har arbejdet med begreber og teori, som gør dem i stand til at indgå i de praktiske undersøgelser. Forløb via MinUddannelse.

Følgende forløb tilbydes:

- Biologisk systematik: indsamling og bestemmelse af dyr og planter fundet i og omkring kilderne. Vi kigger på arternes tilpasning og laver en vandløbsbestemmelse ud fra, hvilke arter vi fanger.

- A-biotiske faktorer: Digital dataopsamling af hhv. Ilt, næringsstoffer mm. Undersøgelse af livsbetingelser og biodiversitet. Vandløbsbestemmelse ud fra A-biotiske faktorer. 

- Bæredygtighed og naturforvaltning: Dybdegående ekskursion omhandlende de forskellige naturtyper i området, herunder de menneskeskabte ændringer i naturen og genopretningsprojekterne. Praktiske øvelser omhandlende jordanalyser og planters vækstbetingelser. 

- Åen som destination: Der arbejdes bredt fra dyr og planter til næringsstoffer og områdets naturforvaltning. Der fokuseres på, at alt indsamlet viden vil kunne bruges til at lave en destinationsbeskrivelse evt. som senere opgave tilbage på skolen. 

 

 

 

Sted
Halkær Mølle Naturcenter
Hedegårdvej 1
9240 Nibe

Der vil være tid til at spise en medbragt madpakke midtvejs i forløbet.

Kontakt til instruktør via Aual senest 14 dage før ankomst.

Instruktør:

Morten Smetana

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70 

Undervisningsmateriale

MinUddannelse

  1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i årsplanen via MinUddannelse.
  2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på Skoletjenesten.
  3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link: https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851
Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.