Gratis

Håndværker og lærling + praksis opgave

Frisør

Beskrivelse

Formål:
Formålet med besøget er, at give eleverne et indblik i, hvilke erhvervsfaglige fag og job der findes på arbejdsmarkedet.

Derudover at give et indblik i hvordan en hverdag ser ud for en håndværker. Eleverne får også kendskab til, hvad det vil sige at være i lære som håndværker, hvilke typer af opgaver man udfører, og hvilken løn man får. Hvilke virksomheder kan man få job i og hvad er mulighederne for at læse videre til f.eks. ingeniør.

Forudsætninger:
Eleverne/klassen skal forberede sig inden besøget af en uddannet håndværker og en lærling. Læreren bedes venligst inden besøget kontakte Henrik Hedelund på tlf. 22 55 56 58, eller mail på 
henrik [dot] hedelund [at] gmail [dot] com
Har i specielle ønsker om tid og sted eller indhold, kontakt da også Henrik Hedelund på tlf. 22 55 56 58, eller mail på henrik [dot] hedelund [at] gmail [dot] com

Der skal være PC og projektor + lærred til rådighed.

Omfang:
Besøget starter normalt kl. 12:15 og slutter senest kl. 13:45.
Max antal elever er 25, dette af hensyn til lærlingene der jo ikke er så sene-vandt.
Der vil være oplæg fra en håndværker og en lærling, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Der arbejdes på, at kunne præsentere en praksisfaglig opgave på besøgene. Forhåbentlig er den klar til de første datoer også. 

Målgruppe:
Fortrinsvis 7. og 8. klasser, men også 9. og 10. klasser kan deltage

Skolen varetager følgende:
•                    Stiller med minimum en lærer under hele besøget/forløbet
•                    De voksne deltager aktivt i forløbet, samt hjælper eleverne 
•                    Forberede eleverne inden besøget - hvad skal der ske, hvad kan man spørge om osv.
•                    Stiller PC og projektor + lærred til rådighed.

Besøget/forløbet er gratis.

 

VED TILMELDING:

•                    Bekræftes samtidig, at skolen og lærerne er bekendt med de ovenfor beskrevne forpligtelser
•                    Skolen/læreren får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Når denne modtages, er der tilmeldt ét hold.

Formål

At give eleverne et indblik i, hvilke erhvervsfaglige fag og job der findes på arbejdsmarkedet.
Derudover at give et indblik i hvordan en hverdag ser ud for en håndværker. Eleverne får også kendskab til, hvad det vil sige at være i lære som håndværker, hvilke typer af opgaver man udfører, og hvilken løn man får. Hvilke jobmuligheder er der efterfølgende.

Tilmelding