Gratis

Gymnastikskolen for 3.- 5. klasse

Beskrivelse

Redskabsgymnastik - også kaldet idrætsgymnastik - er en idræt der i høj grad styrker basale og motoriske færdigheder såsom balance, smidighed, reaktionsevne, koordination og styrke.
Færdigheder der er almendannende og kan anvendes i mange aspekter.

Overordnet

 • Forløbet varetages af Aalborg Idrætsgymnastik og er på i alt 4,5 timer; 1 x 90 min på skolen og 2 x 90 min i Stadionhal 3 (gymnastikhal) 
 • Alle forløb er komprimerede forløb som finder sted mandage og onsdage indenfor en 8- dages periode.
 • Forløbene starter med undervisning i skolens rammer for at ende ud i Stadionhallen.
 • Eleverne introduceres til øvelser indenfor disciplinerne gulv, hest, barre, ringe, reck og bom (kan variere ifht hvilke redskaber der er tilgængelige på skolen) og får en indføring i gymnastikkens kultur og historie samt viden om hvor man kan dyrke det i sin fritid.
 • Undervisningen varetages af professionel gymnastikinstruktør med flere års erfaring i undervisning af børn

Ramme for undervisningen
Forløbet danner især afsæt for idrætsfaget. Det kan også bruges som et praktisk "åben skole" emne med fokus på trivsel (respekt, samarbejde, empati og kropsudfoldelse)

Med dette forløb får elever i 3., 4. og 5. klasse mulighed for at videreudvikle deres kropsbasis i forbindelse med redskabsaktiviteter.
Eleverne introduceres til nye behændighedsøvelser, og vil efterfølgende arbejde videre med redskabsaktiviteter og spring på gulv
Der arbejdes i forløbet særligt med FFM:

Redskabsaktiviteter

 • "Eleven kan anvende grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter"
 • "Eleven kan udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter"

Kropsbasis

 • "Eleven kan anvende balance og kropsspænding"
 • "Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse"
 • "Eleven kan klatre, hænge, svinge og springe"

Præmisser - Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager er følgende præmisser opstillet:

 • Eleverne forventes at kunne udføre grundlæggende gymnastiske bevægelser og have et grundlæggende kendskab til redskaber.
 • En klasse skal have 1-2 aktive og omklædte lærere/pædagoger med.
 • Hver undervisningsgang i stadionhallen vil blive indledt med en gennemgang af reglerne for at være i hallen.
 • Klasserne er klar til undervisning fra starttidspunktet.

Forventninger til skolen
Skolen forventes at stille egnede rammer til rådighed første undervisningsgang. En gymnastiksal eller hal med adgang til rekvisitter såsom ringe, bom, hest, plint vil være passende.

 • Der skal være adgang til et musikanlæg med USB og jack tilslutning.
 • Eleverne skal være omklædte og klar til undervisning ved lektionens opstart.
 • Der forventes 1-2 lærer/pædagog per klasse/hold, som hjælper med at opretholde ro og fokus og kan træde til og hjælpe hvis der bliver behov.
 • Forløbet er i udvikling hvorfor vi gerne vil bede jer bruge 5 minutter på at evaluere forløbet.
 • Vi vil gerne dele erfaringer på tværs, hvorfor der i nogle tilfælde kan deltage en fotograf/journalist.
 • Instruktøren skal have mulighed for at stille redskaber og stationer op i skolens lokale minimum 30 minutter før undervisningsstart. 

Undervisningens omfang
Undervisningen består af 3 tidsbestemte moduler á 90 min  varighed.
De ledige moduler kan ses og bookes under "tilmelding".

 

Forberedelse

Formål

 • At eleverne får indblik i idrætsgymnastikken i autentiske omgivelser
 • At eleverne oplever målrettet feedback på øvelserne.
 • At eleven kan anvende balance og kropsspænding. Eksempelvis gå og hoppe på bommen, og lave koordinationsøvelser og lege på gulvet. (FFM)
 • At eleven kan klatre, hænge, svinge og springe. Eksempelvis svinge i barren og i ringene, springe fra redskab til redskab
 • At eleven kan anvende grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter.
Sted
Stadionhal 3, Aalborg Idrætsgymnastik
Annebergvej 48
9000 Aalborg

Indgang ved stadions SV hjørne - mellem de 2 haller

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
11.03.2019