Gratis

Gymnastikskolen 2020/2021

To børn hænger på hovedet

Beskrivelse

Undervisningsforløb på 2 gange i Stadionhal 3 – Aalborg Stadion 

Gennem et forløb på 2 undervisningsgange introduceres eleverne fra 1. eller 2. årgang til gymnastikkens mange muligheder. Eleverne vil stifte bekendtskab med faciliteterne i hal 3, og gennemgår øvelser med fokus på grundlæggende motoriske elementer (kravle, klatre, svinge, springe, kølbøtter mv.) samt gymnastiske behændighedsøvelser i form af balancegang på bom, svinge i ringe og reck, udspring i skumgrav, hop på trampolin, vejrmøller på gulv.  Træningen er planlagt med en grundig opvarmning og der tages udgangspunkt i forenklede fællesmål for årgangen.
Der kan deltage op til 2 klasser per gang.

Et besøg vil indeholde følgende områder:

 • Opvarmning med fokus på smidighed med øvelser for ben, mave, ryg og arme
 • Grundtræningsbane, hvor der arbejdes med grundlæggende motoriske elementer (kravle, klatre, svinge, springe, lave kolbøtter mv.) og gymnastiske behændighedsøvelser i form af balancegang på bom, svinge i ringe og reck, udspring i skumgrav, hop på trampolin, kolbøtter og vejrmøller på gulv.
 • Redskabsspecifik undervisning med introduktion til spring på gulv, bensving på bensvingshest, sving i ringe og barre og spring over hest.
 • Alle elever får udleveret diplom for deltagelse på Gymnastikskolen.

Præmisser - Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige og organisatoriske årsager er følgende præmisser opstillet:

 • En klasse – 1-2 aktive omklædte lærer
 • To klasser – 3-4 aktive omklædte lærere/pædagoger
 • Hver undervisningsgang vil blive indledt med en gennemgang af reglerne for at være i hallen.
 • Klasserne er klar til undervisning fra starttidspunktet.

Undervisningens omfang
Undervisningen består af 2 moduler á 2 timers varighed, og vil blive tilbudt på følgende tidspunkter:
2020: fra uge 40 - uge 50
2021: fra uge 2 – uge 22
Tirsdag – kl. 10.00 – 12.00
Torsdag – kl. 10.00 – 12.00

Hver undervisningsgang vil blive opdelt i to dele med en lille pause imellem.
Der vil være mulighed for at spise medbragt mad i klubbens lokale.
Klassen/klasserne forpligter sig til at komme to på hinanden følgende undervisningsgange, således man den ene uge gennemfører undervisningen tirsdag eller torsdag og i den efterfølgende uge på den anden ugedag. Det skal være samme klasse/klasser, der er til stede begge undervisningsgange.

Aalborg Idræts Gymnastikforening/Aalborg Kommune varetager følgende:

 • Planlægger indholdet i undervisningen. Aktiviteterne tilrettelægges så de lever op til retningslinjerne for Covid-19. 
 • Stiller med instruktører til den indholdsmæssige del af undervisningen.
 • Stiller anlæg og udstyr til rådighed. (herunder måtter, springgrav, bom, ringe, trampolin m.v.)
 • Gennemgår sikkerhedsinstruks/ regler ved hver undervisningsgang.

Skolen varetager følgende:

 • Der er mulighed for håndvask på stedet, og vi henstiller til at alle har vasket/afsprittet hænder før indgang til aktivitetsområdet.
 • Koordinerer – og afholder udgiften for transport til og fra Stadionhal 3, Annebergvej 48, 9000 Aalborg 
 • 1-2 voksne deltager per klasse (op til 28 elever)
 • De voksne deltager aktivt i form af assistance ved øvelser, opsyn/tilsyn og pædagogisk/socialt ansvar. Derforuden naturligvis transport fra og til skolen.
 • Eleverne er omklædt og klar til undervisning fra starttidspunktet. 
 • Kommunikation med hjemmene, herunder ifht. medbragt madpakke, vanddunk og gymnastiktøj.

! VED TILMELDING

 • Tilmeldes et hold på MAX. 48 elever til 2 dato- og tidsbestemte moduler. Datoerne står angivet i skemaet nederst på siden. Klasserne forpligter sig til at deltage BEGGE gange.
 • Det eksakte elevantal bedes oplyst ved tilmelding.
 • Kontaktpersonen står for videreformidling af alt materiale, til rette vedkommende.
 • Bekræftes samtidig, at skolen er bekendt med de ovenfor beskrevne forpligtelser.
 • Du får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Når du modtager denne, har du tilmeldt et hold (ikke som angivet, 1 person).
 • Undervisningen varetages af professionel gymnastikinstruktør.

Modul   Uger      Besøg 1                    Besøg 2

1           40+41  Tirsdag 29.09.2020 Torsdag 08.10.2020

2           40+41 Torsdag 01.10.2020 Tirsdag 06.10.2020

3           43+44 Tirsdag 20.10.2020 Torsdag 29.10.2020

4           43+44 Torsdag 22.10.2020 Tirsdag 27.10.2020

5           45+46 Tirsdag 03.11.2020 Torsdag 12.11.2020

6           45+46 Torsdag 05.11.2020 Tirsdag 10.11.2020

7           47+48 Tirsdag 17.11.2020 Torsdag 26.11.2020

8           47+48 Torsdag 19.11.2020 Tirsdag 24.11.2020

9           49+50 Tirsdag 01.12.2020 Torsdag 10.12.2020

10         49+50 Torsdag 03.12.2020 Tirsdag 08.12.2020

11         01+02 Tirsdag 05.01.2021 Torsdag 14.01.2021

12         01+02 Torsdag 07.01.2021 Tirsdag 12.01.2021

13         03+04 Tirsdag 19.01.2021 Torsdag 28.01.2021

14         03+04 Torsdag 21.01.2021 Tirsdag 26.01.2021

15         05+06 Tirsdag 02.02.2021 Torsdag 11.02.2021

16         05+06 Torsdag 04.02.2021 Tirsdag 09.02.2021

17         07+09 Tirsdag 16.02.2021 Torsdag 04.03.2021

18         07+09 Torsdag 18.02.2021 Tirsdag 02.03.2021

19         10+11 Tirsdag 09.03.2021 Torsdag 18.03.2021

20         10+11 Torsdag 11.03.2021 Tirsdag 16.03.2021

21         12+14 Tirsdag 23.03.2021 Torsdag 08.04.2021

22         12+14 Torsdag 25.03.2021 Tirsdag 06.04.2021

23         15+16 Tirsdag 13.04.2021 Torsdag 22.04.2021

24         15+16 Torsdag 15.04.2021 Tirsdag 20.04.2021

25         17+18 Tirsdag 27.04.2021 Torsdag 06.05.2021

26          17+18 Torsdag 29.04.2021 Tirsdag 04.05.2021

27          19+20 Tirsdag 11.05.2021 Torsdag 20.05.2021

28          19+20 ONSDAG 12.05.2021 Tirsdag 18.05.2021

Formål

 • At eleverne opnår viden om spænding og afspænding
 • At eleverne deltager aktivt i motorisk udviklende øvelser
 • At eleverne får indblik i idrætsgymnastikken i autentiske omgivelser
 • At eleverne oplever målrettet feedback på øvelserne.

 

Sted
Stadionhal 3, Aalborg Idrætsgymnastik
Annebergvej 48
9000 Aalborg

Indgang ved stadions SV hjørne - mellem de 2 haller

Tilmelding