Gratis

Gymnastikskolen 2019/2020

Beskrivelse

Undervisningen varetages af professionel gymnastikinstruktør.

Et besøg vil indeholde følgende områder:

 • Opvarmning med fokus på smidighed med øvelser for ben, mave, ryg og arme
 • Grundtræningsbane, hvor der arbejdes med grundlæggende motoriske elementer (kravle, klatre, svinge, springe, lave kolbøtter mv.) og gymnastiske behændighedsøvelser i form af balancegang på bom, svinge i ringe og reck, udspring i skumgrav, hop på trampolin, kolbøtter og vejrmøller på gulv.
 • Redskabsspecifik undervisning med introduktion til spring på gulv, bensving på bensvingshest, sving i ringe og barre og spring over hest.
 • Alle elever får udleveret diplom for deltagelse på Gymnastikskolen.

Præmisser - Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige og organisatoriske årsager er følgende præmisser opstillet:

 • En klasse – 1-2 aktive omklædte lærer
 • To klasser – 3-4 aktive omklædte lærere/pædagoger
 • Hver undervisningsgang vil blive indledt med en gennemgang af reglerne for at være i hallen.
 • Klasserne er klar til undervisning fra starttidspunktet.

Undervisningens omfang
Undervisningen består af 2 moduler á 2 timers varighed, og vil blive tilbudt på følgende tidspunkter:
2019: fra uge 40 - uge 50
2020: fra uge 2 – uge 21
Tirsdag – kl. 10.00 – 12.00
Torsdag – kl. 10.00 – 12.00

Hver undervisningsgang vil blive opdelt i to dele med en lille pause imellem.
Der vil være mulighed for at spise medbragt mad i klubbens lokale.
Klassen/klasserne forpligter sig til at komme to på hinanden følgende undervisningsgange, således man den ene uge gennemfører undervisningen tirsdag eller torsdag og i den efterfølgende uge på den anden ugedag. Det skal være samme klasse/klasser, der er til stede begge undervisningsgange.

Formål

 • At eleverne opnår viden om spænding og afspænding
 • At eleverne deltager aktivt i motorisk udviklende øvelser
 • At eleverne får indblik i idrætsgymnastikken i autentiske omgivelser
 • At eleverne oplever målrettet feedback på øvelserne 
   
Sted
Stadionhal 3, Aalborg Idrætsgymnastik
Annebergvej 48
9000 Aalborg

Indgang ved stadions SV hjørne - mellem de 2 haller

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2018