Gratis

Grundlæggende programmering

Beskrivelse

Programmeringsguiderne fra #ProgrammeringNaturligvis tilbyder kompetenceudvikling tæt på praksis. Her kommer en programmeringsguide ud på din skole og afvikler et programmeringsforløb. Du har som lærer en aktiv rolle i undervisningen og deltager sammen med eleverne, men du behøver ikke vide noget om programmering for at booke en fagdag – den del klarer guiden. Skolen kan med fordel frigøre andre faglærere, så de også kan deltage i undervisningen denne dag. 

Formål

I dette forløb bliver eleverne præsenteret for programmering for første gang. Forløbet er bygget op om gratis online programmer og suppleret med programmeringsøvelser i klasseværelset - også kaldet “programmering unplugged”.

Vi fokuserer på, at forstå programmeringenssprog og dermed give eleverne forudsætningen for at arbejde videre med programmering af de mange forskellige “dimser”, robotter og hjemmesider.

Yderligere information
Baggrundsviden

Praktiske oplysninger

  • Forud for fagdagen er du i kontakt med en programmeringsguide for at aftale detaljerne.
  • Programmeringsguiden medbringer selv det udstyr, der skal bruges og tilrettelægger aktiviteterne efter hvilke devices eleverne anvender.
Tilmelding
Tilmelding