Gratis

Evakuer en ebola patient i Sierra Leone

Fly

Beskrivelse

Hjælp Air Transport Wing med at redde en dansk statsborger, smittet med ebola, hjem fra Sierra Leone. (dette har været en live mission udsendt af det danske folketing)

Formålet med spillet er at give eleverne et indblik i, hvilke fagligheder man skal bruge for at arbejde i Forsvaret, samt udvide elevernes kendskab til Forsvarets opgaver og rolle i samfundet. Ydermere har spillet til formål at give eleverne kendskab til en af Nordjyllands største arbejdspladser, Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg.

 

Undervisningsmetode:

Spillet starter med en grundlæggende præsentation af virksomheden samt undervisere og spillets regler, som skaber grundlag for opgaveløsningen.
Elevernes kompetencer sættes i spil inden for: dansk, sprog, fysik, matematik, historie, samfundsfag.

Eleverne opdeles i grupper af 4-5 elever, hvor der vælges en leder. (max 80 elever i alt)
Hver gruppe udpeger en leder, som er den elev, der har overblikket over opgaveløsningen i løbet af dagen. Opgaven indeholder en samfundsfaglig beskrivelse af en situation, hvor en ebolasmittet dansker skal hentes i Sierra Leone og flyves hjem til Danmark.
Eleverne skal nu på eget initiativ indsamle de oplysninger om virksomhedens kapacitet, som er nødvendige for at lave en operativ plan for denne transport, hvilket både kræver sprogkundskaber i engelsk og beregninger af flyvetid, brændstofforbrug og strategiske ruter.
Inden eleverne når deres deadline sker der forskellige situationsændringer i form af ny information, som vanskeliggør deres planlægning. Grupperne vil opleve, at de kan blive nødt til overveje deres prioriteter og muligvis lægge en ny plan.

Forudsætninger:

Eleverne skal være videbegærlige og stræbsomme. Opgaverne, der skal løses kræver, at man selv søger den viden, man har brug for og selv tager initiativet til at lave en arbejdsplan, der holder. Man får brug for fagkundskaber indenfor samfundsfag, matematik, geografi, dansk og engelsk. Den vigtigste egenskab er dog, at man kan finde ud af at samarbejde i en gruppe.

Alle elever skal have en bærbar computer til rådighed og have adgang til internettet, uden dette kan opgaverne ikke løses.
Læreren skal inden spillets start introducere eleverne til Flyvevåbnet og Air Transport Wing, samt undersøge hvilken rolle Danmark har i NATO og FN.

Omfang:

Spillet varer på en skoledag fra 08:00 – 14:15.

Målgruppe: 9. årgang

Forløbet er gratis, men det forventes, at skolen varetager følgende:

  • Sørger for frokost til x-antal ATW medarbejdere.
  • Stiller med minimum 1 lærer (som følger klassen hele dagen)
  • De voksne deltager aktivt i forløbet, samt hjælper eleverne.
  • Forberede deltagelse før besøget.
  • Undersøg hvilken virksomhed ATW er.
  • Alle elever skal have adgang til computer
  • Eleverne arbejder med spillet fra kl. 08:00 - 14:00
  • Grupper på 4-5 elever er lavet på forhånd
  • Et opstartslokale og afslutningslokale til fælles briefing, der kan rumme alle elever (inkl. whiteboard/magnettavle + projektor)

 

Forventninger til læreren:

  • Vi forventer, at læreren sørger for, at alle elever deltager i undervisningen. Skulle en elev ikke være i stand til at gennemføre dagen, er det lærerens opgave at finde et alternativ til eleven.

Formål

Formål:

Formålet med spillet er at give eleverne et indblik i, hvilke fagligheder man skal bruge for at arbejde i Forsvaret, samt udvide elevernes kendskab til Forsvarets opgaver og rolle i samfundet. Ydermere har spillet til formål at give eleverne kendskab til en af Nordjyllands største arbejdspladser, Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg.

Tilmelding