Udsolgt

Evakuer en ebola patient i Sierra Leone

Beskrivelse

Formål:
Formålet med dagen er at give eleverne et indblik i, hvilke fagligheder man skal bruge for at arbejde i forsvaret, samt udvide elevernes kendskab til forsvarets opgaver og rolle i samfundet.
Ydermere har dagen til formål at give eleverne kendskab til en af Nordjyllands største arbejdspladser, samt hvilke spændende jobs der er hos Air Transport Wing Aalborg.

Undervisningsmetode:
Spillet starter med en grundlæggende præsentation af virksomheden samt undervisere og spillets roller, som skaber grundlag for opgaveløsningen.
Eleverne opdeles i grupper af 4-5 elever, hvor der vælges en leder. (max 60 elever i alt)
Lederen mødes med spillets chef og får udleveret opgaven som gruppen skal løse. Opgaven indeholder en samfundsfaglig beskrivelse af en situation, hvor en ebolasmittet dansker skal hentes i Sierra Leone og flyves hjem til Danmark.
Eleverne skal nu på eget initiativ indsamle de oplysninger om virksomhedens kapacitet, som er nødvendige for at lave en operativ plan for denne transport, hvilket både kræver sprogkundskaber i engelsk og beregninger af flyvetid, brændstofforbrug og strategiske ruter.
Inden eleverne når deres deadline sker der en situationsændring som vanskeliggør deres plan. Grupperne får hver deres ændring som kræver, at de må prioritere anderledes og lægge en ny plan for at løse opgaven.

Når tiden er gået præsenterer eleverne deres plan for Air Transport Wings chef, som derefter vælger hvilken plan der ønskes iværksat. Der er ingen facitliste til disse planer, da man ønsker at gå i dialog med eleverne om, hvilke konsekvenser der kan være ved forskellige beslutninger.

Forudsætninger:
Eleverne skal være videbegærlige og stræbsomme. Opgaverne, der skal løses kræver, at man selv søger den viden, man har brug for og selv tager initiativet til at lave en arbejdsplan, der holder. Man får brug for fagkundskaber indenfor samfundsfag, matematik, geografi og engelsk. Den vigtigste egenskab er dog, at man kan finde ud af at samarbejde i en gruppe.

Alle elever skal have pc, smartphones eller ipads til rådighed og have adgang til internettet.
Læreren skal inden spillets start introducere eleverne til forsvaret som et politisk værktøj og dermed diskutere, hvilken rolle forsvaret har i samfundet.

Omfang:
Spillet varer på en skoledag fra 8 – 14.30 Kl. 14 er der fremlæggelser efterfulgt af tilbagemelding. Det er forventeligt færdigt kl. 14.30.

Målgruppe:
9.-10. klasse (MAX 40 elever)

Forløbet er gratis, men det forventes, at skolen varetager følgende:
Sørger for frokost til x-antal ATW medarbejdere.
Stiller med minimum 1 lærer.
De voksne deltager aktivt i forløbet, samt hjælper eleverne.
Forberede deltagelse før besøget.
Undersøg hvilken virksomhed ATW er.
Alle elever skal have adgang til pc eller smartphones/ipad.
Eleverne arbejder med spillet fra kl. 8-14.30
Et opstartslokale og afslutningslokale til fælles briefing, der kan rumme 40 elever (inkl. whiteboard/magnettavle + projektor)
2 almindelige klasselokaler til tilbagemeldinger (inkl. projektor til fremlæggelse) 

Forventninger til læreren:

- Vi forventer, at læreren sørger for, at alle elever deltager i undervisningen. Skulle en elev ikke være i stand til at gennemføre dagen, er det lærerens opgave at finde et alternativ til eleven.

 

VED TILMELDING:

- Vil vi have bekræftet, at skolen er bekendt med de ovenfor beskrevne forpligtelser, samt give oplysninger på en kontaktperson hos skolen senest en uge før.
- Kontaktpersonen skal være den lærer, der følger eleverne på dagen, da det giver bedst mening i forhold til at forventningsafstemme forløbet.
- Tilmelding foregår hos L. Ø. Andersen på atw-a9-007@fiin.dk.
- Yderligere spørgsmål kan også rettes til 25407850.

Formål

Formålet med dagen er at give eleverne et indblik i, hvilke fagligheder man skal bruge for at arbejde i forsvaret, samt udvide elevernes kendskab til forsvarets opgaver og rolle i samfundet.
Ydermere har dagen til formål at give eleverne kendskab til en af Nordjyllands største arbejdspladser, samt hvilke spændende jobs der er hos Air Transport Wing Aalborg.

Tilmelding