Gratis

ERHVERV: Søg "læreplads" hos Stiholt

Beskrivelse

Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen retter sig især imod ”Ansøgningen som genre” og færdigheder indenfor modtagerrettet kommunikation. 

Hos Stiholt findes der blandt andet 6 forskellige uddannelsesmuligheder, hvor dette forløb fokuserer på 3 erhvervsuddannelser bestående af lastvognsmekaniker, handelsassistent og kontorelev.

Følger man nedenstående undervisningsforløb må der beregnes ca. 7-9 undervisningslektioner inden besøget hos Stiholt. Vær opmærksom på, at det skriftlige arbejde skal være Stilholt i hænde 14 dage inden besøget. 

Mål: 
Eleverne kan skrive i forskellige formelle genrer og målrette det skrevne til en given modtager. 

Tegn på læring: 

- Du kan forestille dig og beskrive en modtager
- Du kan tilpasse dit sprog til de forskellige modtagere 

Du kan bruge dit sprog til at fange modtagerens opmærksomhed og pirre hans/hendes nysgerrighed i forhold til det skrevne.
Eleverne præsenteres nu for 3 forskellige ”lærepladser” de kan søge hos virksomheden Stiholt: lastvognsmekaniker, handelsassistent og kontorelev. 
Elevernes deles op (bedst hvis der efter interesse) og skal nu forsøge, at skrive en ansøgning til Stiholt. Det er vigtigt at eleverne har fokus på: modtageren, at ”sælge sig selv” og layout. 

Ansøgningerne sendes til Stiholt senest 14 dage inden forløbet – virksomheden vælger så de ansøgere ud, som de vil have til samtale. Hele klassen kommer på besøg, men det er kun de udvalgte der skal til samtale.

Målgruppe: 7.-10. klasser

Formål

Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen retter sig især imod ”Ansøgningen som genre” og færdigheder indenfor modtagerrettet kommunikation.

Sted
Stiholt
Ølgodvej
9100 Aalborg Øst
Undervisningsmateriale
Tilmelding
Tilmelding