En eventyrlig forestilling

H.C Andersen og børnekor

Beskrivelse

Med forløbet kan et eventyremne fx i dansk sættes ind i en musikalsk ramme, og kombineres til en flot visning for forældre og kammerater.

I forløbet arbejdes der med sange skrevet over HC Andersens udødelige eventyr. Fx. Den lille pige med svovlstikkerne, Den grimme ælling, Svinedrengen, Den lille havfrue m.fl. Sangene er skrevet af Jens Nielsen, som har udgivet sangbogen ”Den lille Idas blomster” i 2004. Sangene er i forskellige genrer fra rap over samba og fra rock ballade til swing. I sangene kan der indgå enkel flerstemmighed, små solistiske roller som både sanger, oplæser eller drama med udklædning alt efter skolens ønsker og behov. Der vil desuden indgå stemme-opvarmningslege, rytmetræning mm. som musiklæreren kan arbejde videre med i den daglige undervisning.  

Det er muligt at arbejde tværfagligt med materialet i fagene dansk, hvor børnene læser og forstår eventyret, drama, hvor der arbejdes med at dramatisere handlingen. Billedkunstlæreren vil også kunne være med til at skabe kulisser og rekvisitter. Forløbet ledes af sangpædagog samt en pianist. 

Tillader økonomien det, kan koncerten krydres med 1-2 musikere som spiller med på numrene.

Underviser: Karen Grarup + pianist

 

 

 

Forberedelse

Det er en god idé at læse eventyrerne højt for børnene inden forløbet starter. (Fx. Den lille pige med svovlstikkerne, Den grimme ælling, Svinedrengen, Den lille havdrue m.fl.) Det er ikke nødvendigt, at børnene øver sangene på forhånd, men kan aftales i det enkelte forløb. Musikken er tilgængelig på cd. 

 

Formål

Mål for eleverne:

  • Eleven har viden om enkelte forfatterskaber (dansk 4. kl)
  • Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning (dansk 4. kl)
  • Eleven kan synge med på forskellige typer af sange og salmer (musik 4. kl)
  • Eleven kan holde en enkel over- eller understemme (Musik 4. kl)
  • Eleven har viden om enkel flerstemmighed i kor (Musik 4. kl)
  • Eleven kan synge med god intonation og klang (Musik 4. kl)