Gratis

Egholm Skoletjenesten 0. kl.

Elever laver undersøgelser ved kyst Egholm foto Søren Mikkelsen

Beskrivelse

Fjordhuset i Vestre Fjordpark hører under By- og Lansskabsforvaltningen.
Skoletjenesten tilbud i Fjordhuset sker i et samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen.
Undervisningen kan skifte mellem at være i Fjordhuset og i Skoletjenesten på Egholm.

Indskolingen

Fælles intro i Skoletjenesten på Egholm. Her fortælles og svares på spørgsmål, der vedrører de ting, som forundrer børnene: naturskolen udstyr, dyrene i saltvandsakvarierne m.v. De fleste har behov for at spise lidt formiddagsmad inden der skal fiskes fra kysten. Efterfølgende begiver holdet sig til kysten. Eleverne går i vandkanten (til anklerne) med net, og instruktøreren går ud på dybere områder med rejenet. Imens sorterer eleverne omkring 4 bakker. Der fortælles og svares på spørgsmål til fangsterne inden genudsætning.

Forløbet matcher læseplan for børnehaveklassen: Naturfaglige fænomener

Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende (Værkstedspræget undervisning).

Rammen skifter mellem auditorie og laboratorie:

Egholm : Undervisningslokale

Egholm: Omkringliggende natur og fjorden

Vester Fjordpark: Fjordhuset og omkringliggende natur

Vester Fjordpark: Omkringliggende natur

Formål

Børnehaveklasser

Besøget tager udgangspunkt i et begyndende artskendskab og systematik med artsindeling. Fokus er omkring elevernes mulighed for at se og håndtere Limjordens levende organismer. Med udgangspunkt i det årstidsbestemte er der opmærksomhed på dyrene og planternes tilpasning. Miljø og en bæredygtig Limfjord er også et emne, der bringes i spil gennem dialogen og eleverne får i denne forbindelse udleveret poser til indsamling af opskyllet affald.

Sted
Egholmfærgen Egholm og Vestre Fjordpark
Egholm Færgevej 11
9000 Aalborg

Tøj efter årstiden. Gummistøvler er altid en god idé. Der vil være tid til at spise en medbragt madpakke i forløbet.

Kontakt til instruktør via Aula senest 14 dage før ankomst.

Instruktører:

Morten Smetana (Torsdag).
Betina Mouridsen (Fredag).
Jens Peter Bak (Torsdag / Fredag).

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Undervisningsmateriale

Før under og efterbehandling af forløbet kan findes på MinUddannelse under bibliotek / Skoletjenesten

Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
Ved kalenderårets start sendes lister til kommunens skoler med datoer for undervisning i maj/juni i indeværende skoleår.