Gratis

Egholm og Fjordhuset Skoletjenesten 4. kl.

Skoletjenestens undervisning i Vestre Fjordpark finder sted i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Beskrivelse

Fjordhuset i Vestre Fjordpark hører under By- og Lansskabsforvaltningen.
Skoletjenesten tilbud i Fjordhuset sker i et samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen.
Undervisningen skifter mellem at være i Fjordhuset og i Skoletjenesten på Egholm

Indholdet har  fokus på Limfjorden som økosystem. Eleverne får indsigt i arter, fjordens dyr og planter  og organismernes placering i kredsløbet. Eleverne indfanger dyr i det lave fjordvand med rejehove, åle- og rejeruse, træknet m.m. Dyrene sorteres i forskellige beholdere. Limfjordens ressourcer diskuteres i et bæredygtigt perspektivt om rekreativ værdi og nytteværdig for Kommunens borgere. Formidling om fiskeriet i historien som et bierhverv, der gav ekstra indtægt for fjordens bønder.

Forberedelse

Skoletjenestens undervisningstilbud i og omkring Vestre Fjordpark og i Fjordhusen finder sted i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Området e er en del af fokusområdet, der handler om eksponering af Aalborg Fjordland.

Formål

4. klasse Natur & Teknologi

Forløbet matcher Fælles Mål for fagene i skolen, primært inden for natur & teknolog

Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende (Værkstedspræget undervisning).

  • Ved fjorden på Egholm og eller i og omkring Fjordhuset i Vestre Fjordpark.

Eleverne undersøger fjorden, fanger og indsamler dyr og planter og undersøger tilpasninger. Herunder sorters og klassificeres det indsamlede og eleverne præsenteres for naturfaglige begreber og kriterier for sortering af organismer. I forbindelse med ordkendskab arbejdes der også med digitale databaser.

Dialog og evaluering foregår løbende formativt i forbindelse med det praktiske arbejde og i dialogerne med eleverne Slutteligt afrundes i en summativ evaluering i en fælles snak om oplevelserne med undersøgelser af Limfjordens dyre- og planteliv.

Sted
Vestre Fjordpark og Egholm
Egholm Færgevej 11
9000 Aalborg

Kontakt til instruktører via Aula senest 14 dage før besøg

Innstruktører

Morten Smetana (Torsdag).
Betina Mouridsen (Fredag).
Jens Peter Bak (Torsdag / Fredag).

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Undervisningsmateriale

Beskrivelse af forløb før under og efter på MinUddannelse under bibliotek / Skoletjenesten

Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår.

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.