Gratis

EDISON 2023

Beskrivelse

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, som de senere skal fremvise på en messe.

STED
Tilgår snarest

ÅRETS TEMA
”Tilgår så snart det er offentligt”

Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og vække en interesse for entreprenørskab og innovation. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt, samt udfolde sig kreativt. Eleverne vil også arbejde praksisfaglig og øve pitch som de kan få glæde af til eksamen. 

LÆRERCAMP
Der afholdes intro og lærercamp, den 31. august på Børn & Unge, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby fra kl. 08.00-15.00. Her vil lærerne få en introduktion til entreprenørskabsundervisning, samt information om projektforløbet. Her vil I også få udleveret alt undervisningsmaterialet. Lige som I selv vi begynde at planlægge jeres egen undervisning. Vi sigter imod at give lærerne nye kompetencer inden for innovation og produktudvikling, som I kan tage med og bruge i undervisningen. Nærmere program tilgår. Der er fuld forplejning hele dagen.

Et Edison-forløb ser således ud:

Årets tema frigives i foråret
I løbet af efteråret arbejdes med løsning af emnet/problemet ude på de enkelte skoler. Hvor meget tid, der afsættes til arbejdet, og hvordan det organiseres, er helt op til skolen. Vi anbefaler, at eleverne som minimum bruger én uge til projektet.

Elevholdene præsenterer deres løsninger på en messe i og vinderne herfra går videre til Danmarksmesterskabet, som afholdes i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award i uge 47.

Målgruppe:
6.-7. klasse

Program:
Intro og lærercamp, 31. august Kl. 08.00-15.00
Edison dagen, tilgår snarest, 30. oktober ELLER 6. november 2023 Kl. 09.00-13.00

Arrangementet er gratis.

Skolen varetager følgende:
Stiller med minimum 1 lærer pr. klasse + 1 dommer
Læreren deltager aktivt i form af hjælp til oprydning og holde styr på egne elever.

Ved tilmelding:
(senest 30. august 2023)
Navn på skole
Klassetrin og antal elever
Antal hold (3-4 elever pr. hold)
Navn, mail og telefon på kontaktlærer
At stille med en dommer

Formål

At give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og vække en interesse for entreprenørskab og innovation. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt, samt udfolde sig kreativt.

At omsætte teori til praksis.

At lære præsentation overfor personer man ikke kender. God læring til projektopgaven og eksamen. 

Tilmelding

Jeg vil gerne have jeres tilmelding så hurtig som muligt. 

Tilmeldingsfrist
30.08.2022
Tilmelding