Gratis

EDISON 2021

Beskrivelse

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, som de senere skal fremvise på en messe.

Det foregår i Nordkraft over 3-4 dage. Din klasse deltager én af dagene. Ved tilmelding har du mulighed for at ønske en dato, men den er ikke garanteret. 

Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og vække en interesse for entreprenørskab og innovation. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt, samt udfolde sig kreativt.

Lærercamp
Der afholdes intro og lærercamp, den 2. september på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby fra kl. 08.00-15.00. Her vil lærerne få en introduktion til entreprenørskabsundervisning, samt information om projektforløbet. Vi sigter imod at give lærerne nye kompetencer inden for innovation og produktudvikling, som de kan tage med sig og bruge i undervisningen. Nærmere program tilgår. Der er fuld forplejning hele dagen.

Et Edison-forløb ser således ud:

Årets tema er ”Klima - hvordan kan du gøre en forskel?”, der har fokus på elevernes egen hverdag. (emnet, som eleverne skal arbejde med på skolen)
I løbet af efteråret arbejdes med løsning af emnet/problemet ude på de enkelte skoler. Hvor meget tid, der afsættes til arbejdet, og hvordan det organiseres, er helt op til skolen. Vi anbefaler, at eleverne bruger uge 44 til arbejdet.
Elevholdene præsenterer deres løsninger på en messe (lokalfinale) i Nordkraft i uge 45, og vinderne kåres og går videre til Danmarksmesterskabet, som afholdes i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award i uge 47.

Målgruppe:
6.-7. klasse

Sted: 
Nordkraft Aalborg. 9.-12. november 2021 kl. 09:00-13:00. Du bliver tildelt én af dagene.

Arrangementet er gratis.

Skolen varetager følgende:
Koordinerer – og afholder udgiften for transport til og fra Nordkraft.
Stiller med minimum 1 lærer + 1 dommer
Læreren deltager aktivt i form af hjælp til opsætning, nedtagning, oprydning og holde styr på egne elever.

Ved tilmelding:
(senest 30. august 2021)
Navn på skole
Klassetrin og antal elever
Antal hold (3-4 elever pr. hold)
Navn, mail og telefon på kontaktlærer
At stille med en dommer

Formål

At give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og vække en interesse for entreprenørskab og innovation. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt, samt udfolde sig kreativt.

Sted
Nordkraft
Kjellerups Torv
9000 Aalborg
Tilmelding

Jeg vil gerne have jeres tilmelding så hurtig som muligt. 

Tilmeldingsfrist
30.08.2021
Tilmelding