Gratis

Det nye Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Besøg byggeprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital

Introduktion
Eleverne vil under besøget få en præsentation af Nordjyllands største byggeprojekt samt få indsigt i, hvordan der i praksis arbejdes med stråler og stråling på et hospital. Endvidere vil de blive præsenteret for de mange forskellige faglige profiler, der arbejder på et hospital før, under og efter et byggeri. Klassen vil også besøge projektets 3D cave med virtuelle modeller i virkelighedstro størrelse af ambulanceindgang og akutmodtagelse i det nye hospital. Derudover vil klassen besøge en udsigtsplatform, hvorfra byggeriet og området kan ses.

Formål
Eleverne får mulighed for at kombinere deres teoretiske viden om stråler og stråling med viden om, hvordan der i praksis arbejdes med stråler, strålehygiejne og stråling på et hospital i relation til diagnosering og behandling af patienter. Eleverne får desuden indsigt i, hvilke opgaver og hvilken praksis forskellige typer af uddannelser arbejder med i relation til hospitalsbyggeri og -drift.
Projektafdelingen står for tilrettelæggelsen af besøget i Hospitalsbyen, mens skolen er ansvarlig for undervisning om stråler og stråling.

Program
9.00 – 9.30 Ankomst og introduktion til projektet Nyt Aalborg Universitetshospital
9.30 – 10.00 Introduktion til forskellige undersøgelser i radiologisk afdeling samt faglige profiler på hospital før, under og efter byggeri
10.00-10.30 Besøg i Fælles Akutmodtagelse i 3D cave og på platform (klassen deles i to hold)

Projektet har en hjemmeside; www.nau.rn.dk, hvor der kan hentes viden om projektet inden besøget.
Anette Leth kontaktes senest en uge inden besøget. a.leth@rn.dk, 2946 7401.

Målgruppe
7.-9. klasse

Sted
Den nordlige pavillon i Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup indgang i bil via Hadsund Landevej samt for cyklister og gående via Postgaardsvej. Se vejvisning; https://nau.rn.dk/kontakt

Arrangementet er gratis.
Skolen planlægger og betaler for transport af eleverne.

Elevforudsætninger
Eleverne forventes at være aktive og interagere under oplæg med spørgsmål e.a.

Forberedelse inden besøget

Stråler på hospitalet
Eleverne bør have indsigt i teorien om stråler og stråling, da det vil være en forudsætning i relation til oplægget om, hvordan stråler benyttes i praksis på hospitalet til diagnose og behandling.

Forskellige faglige profiler
I relation til hospitalsbyggeri er der mange forskellige faglige profiler, som arbejder med hospitalet både før, under og efter byggeri. Eleverne opfordres til at overveje relevante uddannelser og opstille en liste hermed samt evt. udvælge og søge information om nogle af disse uddannelser.

Efterbehandling af besøget:
Vi opfordrer, til at eleverne bearbejder den viden, de opnår under besøget i det videre skolearbejde. Og vi vil meget gerne efter besøget have en evaluering fra lærer og elever på, hvordan klassen har oplevet de forskellige aktiviteter med henblik på eventuelle justeringer, samt en tilbagemelding på hvordan det eventuelt har været muligt at supplere skolearbejdet med elementer/emner fra besøget.

Formål

Eleverne får mulighed for at kombinere deres teoretiske viden om stråler og stråling med viden om, hvordan der i praksis arbejdes med stråler, strålehygiejne og stråling på et hospital i relation til diagnosering og behandling af patienter. Eleverne får desuden indsigt i, hvilke opgaver og hvilken praksis forskellige typer af uddannelser arbejder med i relation til hospitalsbyggeri og -drift.

Sted
Nye Aalborg Universitetshospital
Hospitalbyen 1
9260 Gistrup
Tilmelding