Gratis

Det nye Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Besøg byggeprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital

Besøget på projektet Nyt Aalborg Universitetshospital byder på et kort oplæg fra bygherre om byggeprojektet. 

Herefter lægger besøget op til skolens undervisning i relation til stråler. Der introduceres forskellige typer af undersøgelser i en radiologisk afdeling, og hvilke hensyn der tages ved byggeri til en radiologisk afdeling. Herudover fortælles om, hvilke faggrupper, der er involveret før, under og i byggeprocessen, samt hvilke faggrupper der arbejder i en radiologisk afdeling. 

Klassen vil endvidere besøge projektets 3D cave med 3D-modeller i virkelighedstro størrelse af den radiologiske afdeling i det nye hospital samt en udsigtsplatform, hvorfra byggeriet og området kan ses.

Formålet med besøget er at lægge op til/følge op på undervisning om stråler i praksis, og at give eleverne en indsigt i, hvordan der arbejdes med stråler på hospitaler i relation til at undersøge og diagnosticere patienter, samt hvilke specielle hensyn der er i at bygge til en radiologisk afdeling, således at personale og patienter kan færdes sikkert i afdelingen.

Projektafdelingen står for tilrettelæggelsen af besøget i Hospitalsbyen, mens skolen er ansvarlig for undervisning om stråler og stråling.

Program
9.00 – 9.30 Ankomst og oplæg om projektet Nyt Aalborg Universitetshospital
9.30 – 10.00 Introduktion til forskellige undersøgelser i radiologisk afdeling samt til byggeri af en radiologisk afdeling
10.00-10.30 Besøg i radiologisk afdeling i 3D cave og på platform (klassen deles i to hold)

Projektet har en hjemmeside; www.nau.rn.dk, hvor der kan hentes viden om projektet inden besøget.

Anette Leth kontaktes senest en uge inden besøget. a.leth@rn.dk, 2946 7401.

Målgruppe
7.-9. klasse

Sted
Den nordlige pavillon i Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup indgang i bil via Hadsund Landevej eller for gående via sti fra Selma Lagerløfs vej. Se også; https://nau.rn.dk/kontakt

Der skal deltage min. én lærer

Du får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Ved tilmelding. Du tilmelder én person. Senere vil du blive spurgt om antal af elever. Max. 30 elever.

Formål

Formålet med besøget er at lægge op til/følge op på undervisning om stråler i praksis, og at give eleverne en indsigt i, hvordan der arbejdes med stråler på hospitaler i relation til at undersøge og diagnosticere patienter, samt hvilke specielle hensyn der er i at bygge til en radiologisk afdeling, således at personale og patienter kan færdes sikkert i afdelingen.

Tilmelding
Tilmelding