Gratis

Den gamle skolestue Skoletjenesten

Eleverne skriver med pæn og blæk og med griffel på skiffertavler i den historiske skolestue foto Johnni Pape

Beskrivelse

Undervisningen i dette værksted er inddelt i 3 dele:

  1. Den gamle skolestue/Skolen for mere end 100 år siden
  2. Byvandring i Aalborg med fokus på Middelalder og Renæssance
  3. Rundvisning og opgave på museet

Få en oplevelse af, hvordan det var at gå i skole i "gamle dage".

Eleverne samles i Den gamle skolestue - en autentisk skolestue med skolepulte, kateter, spanskrør, anskuelsestavler og udstoppede dyr. Her får eleverne en oplevelse af, hvordan det var at gå i skole for mere end 100 år siden - lang tid før smartboards, Ipads og computere.

Eleverne får indblik i skolens historie. De får mulighed for at prøve at skrive skråskrift med griffel på skifertavler og skal måske citere salmevers. Derudover bliver de hørt i deres katekismus og i historiske emner ud fra anskuelsestavler.

Derudover kommer eleverne på en byvandring rundt i byen med fokus på Middelalderens og Renæssances Aalborg.

Eleverne ser blandt andet hvor byens åer, bymure og byporte lå, vi besøger Gråbrødre Kloster og kommer Helligåndsklosteret og Gammeltorv og ser stederne, hvor Rakkerens Hule og Bødlen hus lå. Vi ser også det nye Aalborghus Slot og købmandsgårde fx. Jens Bang Stenhus.

Dagen afsluttes med rundvisning i museets udstillinger.

Forberedelse

MinUddannelse

Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i årsplanen via MinUddannelse.

Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på Skoletjenesten.

For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link:

https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851

Formål

Historie 6.klasse

Forløbet matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og for fagene i skolen, primært inden for historie.

Eleverne indgår dialogisk og praktisk i undervisningen.

Eleverne får via dialog og praktiske øvelser indsigt i, hvordan det var at gå i skole for mere end 100 år siden. Når eleverne selv anvender skriveredskaber som tavle og griffel tilvejebringes viden om den ”Gamle skoles” undervisningsmetoder. Eleven stifter også bekendtskab med skolebøger og andre anvendte materialer fra forskellige historiske perioder. Evalueringen foregår formativt løbende i dialogen og gennem elevernes aktive engagement og spørgsmål under forløbet. Her udfordres eleverne til egne refleksioner over tidligere tiders skolegang og samfundsforhold.

 

 

 

Sted
Aalborg Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg

Aalborg Historiske Museum - i gården bag museet. Underviseren låser jer ind.

HUSK praktisk tøj og påklædning efter årstiden i forbindelse med byvandringen

Kontakt til instruktør senest 14 dage før ankomst.

Instruktør:

Signe Dalum

Oplysninger om transport

Mette Jessen

Telefon: 93 52 00 52

Øvrig info:

Leder af Skoletjenesten:

Jens Bak Rasmussen

Telefon: 93 52 00 70

Undervisningsmateriale

Beskrivelse af forløb før under og efter på MinUddanelse under bibliotek / Skoletjenesten

Tilmelding

Fuldt booket i dette skoleår

Du er velkommen til at sende en mail, hvis du ønsker at blive skrevet op til afbud eller på venteliste.
I maj/juni sendes lister til kommunens skoler med aktuelle værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.