Gratis

Dans, trivsel og fællesskab

Beskrivelse

Undersøgelser tydeliggør desværre en voksende mistrivsel blandt vores børn og unge. Samtidig kan vi se at flere falder fra fællesskaberne i fritiden og synes det er svært at tale med klassekammeraterne om "de svære følelser".
Med dette forløb ønsker vi at kickstarte debat og tanker i klassen. Ideelt set kombineres viden med elevernes egne tanker og praktiske øvelser. 
Forløbet finder sted på skolen og er henvendt to klasser samme dag. (2 x 90 min)

Forløbet (per klasse) består af 45 minutters oplæg og 45 minutters dans - med en kort pause imellem. 

1) 45 minutters oplæg

  • Med oplægget ønskes at hjælpe eleverne med at højne trivslen på klasseniveau, gennem snak og øvelser med fokus på hvordan vores tanker påvirker os, præstation, stress og fællesskaber. 
  • Camilla - som er oplægsholder og instruktør i en forening i Aalborg, tager udgangspunkt i sin viden om metakognitiv terapi, sine erfaringer fra interessefællesskaber i foreningslivet samt hendes coaching af internationale atleter og hold.
  • Oplægget varierer mellem snak og praktiske øvelser. 
  • Oplægsholderen har behov for en projektor med HDMI og alle elever skal medbringe mobiltelefon til oplægget,  da øvelserne vil foregå via Mentimeter. 

2) 45 minutters dans

  • Med de 45 minutters dans ønsker vi at præsentere eleverne for en mere ekspressiv og kropslig tilgang til  kommunikationen med klassekammeraterne. Samt en mere praktisk tilgang til, hvordan vi påvirker os selv i et metakognitivt perspektiv, når vi skal indgå i en ny sportsgren. Hensigten er at hjælpe eleverne til selv i større grad at være i stand til at opsøge klassefællesskabet samt nye fællesskaber uden for skolen. 
  • Undervisningen vil desuden have fokus på, hvordan vi gør nye udfordringer mere håndgribelige, med dansen som eksempel, for på den måde at gøre denne tilgang overførbar i andre situationer for eleverne, og gøre (eksempelvis) skolegang og eksamener mere overskuelige.
  • Hjerne (oplæg) og krop (dans) kobles sammen til slut, idet langt de fleste mennesker lærer bedre når både  hjerne og krop aktiveres.

Formål

At synliggøre klassekammeraters tanker og følelser, og (forhåbentlig) gøre det lettere at tale sammen - også om de svære ting. 
At højne trivslen i klassen.
At synliggøre vigtigheden af kropslig læring og interaktion - samt fællesskaber i fritiden.

Tilmelding