Gratis

Coding Class

Barn arbejder ved computer

Beskrivelse

Vil du og din 6. klasse arbejde med kodning, kreativitet, eksperimenterende og problemløsende undervisning i samarbejde med en lokal virksomhed? 

Så skal I prøve et forløb med Coding Class. Eleverne arbejder med kodning i programmet Scratch og løser en virkelighedsnær problemstilling. Typisk vil eleverne udvikle et spil eller en app. Formålet er at skabe et engagement og en lyst hos børn og unge til at arbejde innovativt med it, og til at de forstår den bagvedliggende logik i de produkter, de bruger til dagligt. I får desuden mulighed for at få kendskab til, hvordan en it-virksomhed arbejder med teknologier, da elevernes produkter til sidst skal pitches for en IT-virksomhed.

Det er muligt at sætte andre teknologier og kodesprog i spil, hvor det giver mening fx Make Code, Minecraft, Micro Bit, Tinker Kits, Co-spaces og VR, Shape Robotics, Lokolar mm.

Målgruppe: 6. klasse 
Varighed: 4-5 lektioner pr. dag  – 5 dage i træk (lektionerne kan også fordeles over flere dage)
Periode: Coding class kan afvikles i løbet af skoleåret, dog senest primo maj, hvis man ønsker at deltage i den landsdækkende konkurrence. Landsfinalen afholdes sidst i juni.
Undervisning: Undervisningen varetages af klassens lærer. Der cil evt. være mulighed for at booke en Tekguide fra skoleforvaltningen til at understøtte arbejdet med Coding Class

Dag 1: Programmere et spil i Scratch
Dag 2: Få jeres case af lokal it-virksomhed
Dag 3: Præsenter idéen for virksomheden (videomøde), plus feedback fra virksomhed
Dag 4: Udarbejd idéen i Scratch og forberede præsentation
Dag 5: Præsenterer idéer for virksomheden (fysisk eller online)

Når I tilmelder jer, vil I efterfølgende blive kontaktet af en af tekguiderne, for videre planlægning.
Vores Erhvervsplaymaker Thomas Overgaard vil sætte jer forbindelse med en IT virksomhed.

Dagenes indhold: 

1. dag:
På dag 1 skal eleverne lære at kode i Scratch, bl.a hvordan de laver et spil med baggrunde og forskellige figurer (Sprites). Eleverne skal udvikle programmeringskompetencer i blok-programmering, så de derved kan udvikle en løsning på virksomhedens case.

2. dag
På dag 2 får eleverne deres mission fra virksomheden. Derefter arbejder eleverne med at udvikle idéer og indgå i en innovationsprocess, der kan løse missionen.

3. dag
På dag 3 præsenterer eleverne deres første tanker og idéer (evt. for virksomheden fysisk eller online), og skal derefter i gang med at udforme deres løsning.

4. dag
På dag 4 skal eleverne arbejde videre med deres løsning, og forberede sig på, hvordan de vil præsentere den for virksomheden.

5. dag
På dag 5 besøger eleverne igen virksomheden og får en rundvisning og indsigt i virksomheden. Eleverne pitcher deres løsninger og får feedback fra virksomheden.

Forudsætninger:

  • Eleverne har ikke nødvendigvis forudgående kendskab til kodning og digital konstruktion, men det anbefales at have gennemgået en Hour of Code – f.eks. ’Starwars’: https://code.org/starwars 

  • Læreren har ikke nødvendigvis forudgående kendskab til kodning og digital konstruktion, men et kendskab til blokprogrammering (f.eks fra micro:bit eller Scratch) vil være en fordel.

  • Læreren er åben for at prøve nye teknologier af i en undervisningssammenhæng, lære sammen med eleverne og kan lide at arbejde med problemløsning i undervisningen.

 

Har Coding Class fanget din interesse, kan du læse mere om projektet her: www.codingclass.dk og se videoen: https://side.videotool.dk/72b7xyzrwhsnjp8gt5f2

Hvis ikke I har en Scratch konto kan I se her hvordan man opretter en konto: https://teksperimentet.firebaseapp.com/video-gron-1/gronfilm0/.

 

Har du spørgsmål til forløbet eller til teknologierne er du meget velkommen til at kontakte: skolekonsulent Anders Møller Jakobsen (aj-skole [at] aalborg [dot] dk) eller Rikke Lübæch Christensen.

Formål

At arbejde med kodning, teknologioforståelse, kreativitet, eksperimenterende og problemløsende undervisning. Ligeledes at få kendsskab til hvorledes en it-virksomhed arbejder og hvordan de arbejde med teknologier. 

Undervisningsmateriale

Intro dag 1

Intro dag 2

Intro dag 3

Intro dag 4

Intro dag 5

Lærervejledning

Tilmelding
Tlf.nr. 93520059