Gratis

Byg et hus i "virkeligheden"

Beskrivelse

Byg et hus i "virkeligheden"

Eleverne får nu mulighed for at afprøve deres matematiske-færdigheder med en række opgaver ligesom vores tømrere-elever. 

Eleverne skal bygge en model af et hus og samtidigt lave en række opgaver, som eksempelvis overflade beregning, sokkeldybde og materialeberegninger. Eleverne kommer til at arbejde sammen i grupper, hvor de samarbejder om at bygge huset og lave de dertil hørende opgaver. De skal til sidst op til en mini-svendeprøve, hvor de skal formidle og forklare, hvordan de er nået frem til deres udregninger.

Forløbet løber over en dag (6 klassetimer), og det er bygget op omkring videns- og færdighedsmålene i matematik (primært ”tal og algebra” og ”geometri og måling”). Derudover er forløbet også med til at udvikle elevernes karrierelæringskompetencer, hvilket betyder, at forløbet kan anvendes som ”uddannelse og job” aktivitet.

Formål

Målet med Matematik i virkeligheden er, at eleverne skal møde en praktisk-teoretisklæringsform, som er kendetegnet for erhvervsuddannelser. Derudover har forløbet til formål, at eleverne skal kunne forstå sammenhængen mellem uddannelse og job i en erhvervsuddannelseskontekst.

Forløbet foregår på egen skole.

 

Formål

Målet med Matematik i virkeligheden er, at eleverne skal møde en praktisk-teoretisklæringsform, som er kendetegnet for erhvervsuddannelser. Derudover har forløbet til formål, at eleverne skal kunne forstå sammenhængen mellem uddannelse og job i en erhvervsuddannelseskontekst.

Tilmelding
Tilmelding