Gratis

Besøg Rensningsanlæg Vest - 7.-10. klasse

Beskrivelse

Aalborg Forsyning, Vand, sørger hver dag for at forsyne forbrugerne med rent drikkevand, rense husstandenes spildevand sikkert og effektivt på to moderne renseanlæg, og ikke mindst, håndtere regnvand som falder i byerne.  

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag. Tilbuddet er tænkt som et supplement eller et ”krydderi” til den undervisning skolerne selv forestår. 

Undervisningsindhold
Aalborg Forsyning tilbyder skoleelever et indblik i, hvad der sker i de forskellige processer, der er involverede i vandforsyning, kloakering og rensning af spildevand på renseanlæg. 
Besøg på et renseanlæg, hvor Aksel Nielsen viser en film, og fortæller om processen. Til slut kommer eleverne med ud på anlægget, og ser og ”snuser til det” i virkeligheden.

Formål

Eleverne får et indblik i et vandkredsløbet og hvordan denne viden kan være relevant til fx undervisning inden for biologi, teknik, naturfag, historie eller samfundsfag.

Sted
Rensningsanlæg Vest
Mølholmsvej 30
9000 Aalborg
Tilmelding