Gratis

Besøg Aalborg Havn

Beskrivelse

Med henblik på emnerne samfundsfag, geografi og innovation/entreprenørskab får elever fra 6.-8. klasser mulighed for at opleve en af Nordjyllands største virksomheder og personerne bag denne.

Aalborg Havn byder indenfor i hovedkontoret, og eleverne vil blive introduceret til havnens farverige fortid og fremtid, og dens mange muligheder. De unge folkeskoleelever vil få et indblik i, hvilken betydning havnen har for beboerne i Aalborg og ikke mindst Nordjylland.

Eleverne vil lære havnens fundamentale betydning for Aalborg.

Ud over oplæg og rundvisning på havnen skal eleverne tippe en 13'er.

Undervisningsmateriale fremsendes efter tilmelding

Selve forløbet er gratis for skolen, men skolen varetager selv følgende:

  • Afholder udgiften for transport til og fra Aalborg Havn
  • Stiller med minimum 2 voksne ved mere end 20 elever og 3 voksne ved mere end 30 elever
  • Eleverne skal medbring smartphones eller iPad
  • Lærerne deltager aktivt i forløbet samt hjælper med transport til og fra skolen
  • Forberede deltagelse før besøget. Arbejde med fremsendte forberedelsesmateriale
  • Klassen skal være klar præcis kl. 09:00 på Aalborg Havn
  • Særlige behov: I løbet af rundvisningen serverer havnen sodavand og pizzasnegle. Hvis der er særlige behov, er det vigtigt, Aalborg Havn får besked minimum en uge før besøget. Kontakt: ene@aalborghavn.dk

 

Sikkerhed

  • Området omkring havnen er et lukket område for uvedkommende og er naturligvis aktivt med megen forskellig trafik. Det er derfor vigtig, at både elever og lærere er meget opmærksomme på turen til og fra Aalborg Havn og under besøget, samt at I følger rundviserens instrukser under besøget. Lærerne har ansvar for eleverne under besøget.
  • Læs venligst vedhæftede dokument vedr. sikkerhed.

Formål

At give eleverne et indblik i, hvad Aalborg Havn har af betydning for Aalborg by. At eleverne har omverdensforståelse.
At give eleverne et klart billede af job og uddannelse i forhold til Aalborg Havn og dens arbejdsområder.

Sted
Aalborg Havn
Langerak 19
9220 Aalborg
Undervisningsmateriale
Tilmelding
Tilmelding