Basketball i skolen

Børn laver basket øvelse

Beskrivelse

Inkluderende bevægelse for alle børn
BørneBasketFonden arbejder ud fra en undervisningsplan på seks gange. Vores primære fokus er i samarbejde med idrætslærerne at give alle eleverne en god oplevelse af, hvad man kan lære med en bold. Heri indgår færdigheder som at kaste, gribe og drible. Vi arbejder grundigt og systematisk med læring af de grundlæggende færdigheder - og har oparbejdet en god erfaring med, at alle elever opnår et stort udbytte, samtidig med at de bevæger sig en masse og har det sjovt.

Vi har en fastlagt plan for forløbet på seks uger. Denne kan sendes på forhånd og evt. justeres, hvis skolens lærere ønsker dette.

Forløbet på de 6 x 90 minutter finder sted på skolen - i enten hal eller gymnastiksal.

Tag endelig fat i os for yderligere beskrivelse og hør nærmere om, hvordan vi kan indpasse forløbene til din skoles behov.

Formål

Forløbet Basketball i Skolen med BørneBasketFonden lever op til de færdigheds- og vidensmål er der for faget idræt.

Eleverne stifter bekendtskab med basketball og efter endt forløb kan eleverne deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg, og kan samarbejde om idrætslige aktiviteter.

Med basketballspillet i centrum er der i Basketball i Skolen fokus på, at eleverne skal udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Via en legende tilgang hvor inklusion, mestring og sammenspil er nøgleord, sikres der at alle elever opnår kompetencer inden for færdighedsområdet ”Boldbasis og boldspil”, ”Normer og Værdier”, ”Ordkendskab” og ”Samarbejde og ansvar”. Eleverne vil i løbet af forløbet blive introduceret for forskellige øvelser, aktiviteter og lege, som skal skabe tryghed, en glæde ved boldspil, og udvikle en lyst til bevægelse.