Gratis

Børne- og Ungeunivers Stigsborg

Beskrivelse

Besøg byggepladsen!

Ved besøg på byggepladsen for Børne- og Ungeunivers Stigsborg i Nørresundby (BUU Stigsborg) er der fokus på inddragelse og involvering af eleverne. Der arbejdes med to temaer indenfor byggeri:

1. Håndværksfag

2. Bæredygtighed

Hvem bygger en skole? Hvordan er dagligdagen når man arbejder som håndværkerlærling?

Hvordan arbejder man med bæredygtighed i byggeprojektet og hvorfor er det vigtigt?

Ved besøget skal eleverne bære sikkerhedshjelm og sikkerhedsvest. Besøget indledes med en kort introduktion om, hvordan det er at arbejde på en byggeplads og hvilke faggrupper, der er involveret i byggeriet. Derefter bliver eleverne introduceret til praktiske opgaver, der afvikles som stationsundervisning i mindre grupper.

Besøget afsluttes med en rundvisning på dele af byggepladsen og arbejdspladsen.

Forberedelse

Skolens forpligtelser:

· Stiller med minimum en underviser under hele besøget

· Underviseren/underviserne understøtter forløbet og hjælper eleverne med at finde sig til rette og være i stand til at deltage i de tilbudte aktiviteter

· Forbereder eleverne inden besøget – herunder også i forhold til program for dagen og forventninger til elevernes adfærd og deltagelse

Inden besøget skal eleverne præsenteres for BUU Stigsborg projektet. Materiale hertil vil blive tilgængeligt her på siden fra 1. september og vil bestå af video og ppt-præsentation. Hvis der er spørgsmål hertil kontaktes Karen Nygaard Kristensen på tlf. 9352 0054 eller mail knk-skole [at] aalborg [dot] dk.

På nuværende tidspunkt findes information og videoer om projektet på følgende hjemmesider:

BUU Stigsborg på AaK's hjemmeside

BUU Stigsborg på PS Stigsborg hjemmeside

Formål

Formålet indenfor det første tema er at give eleverne indblik i de erhvervsfaglige fag og job, der er repræsenteret i byggeriet samt indblik i hverdagen som håndværker og lærling.

Formålet med det andet tema er at give eleverne indblik i, hvordan der arbejdes med bæredygtighed i offentligt byggeri samt hvad dette fokus betyder for håndværkerne.

Sted
Stigsborg Brygge
9400 Nørresundby
Tilmelding

Det bekræftes, at skolen og underviserne er bekendt med de ovenfor beskrevne forpligtelser.

Skolen/ underviseren får tilsendt en bekræftelse for tilmelding. Når denne er modtaget, er der tilmeldt én klasse.

Tilmelding