AIG – Aalborg Idræts Gymnastik

Beskrivelse

Aktiviteterne kan efter ønske enten foregå med tilsyn eller med træning af veluddannet foreningstræner.

Vælges aktivitetsbesøg med tilsyn, vil træneren kort introducere børnene til de mange spændende redskabsmuligheder og de få sikkerhedsregler, som skal overholdes, hvorefter aktiviteten vil indeholde et stort element af fri leg under kyndigt opsyn.

Vælges aktivitetsbesøg med træning, vil træneren efter en kort introduktion forestå en kort opvarmning, hvorefter børnene i mindre grupper træner gymnastiske grundfærdigheder af varierende sværhedsgrad tilpasset alder og niveau – altid ud fra en sjov og lege betonet tilgang.

Formål

Udfordrende gymnastikaktiviteter

Sjove og motorisk udviklende gymnastikaktiviteter i inspirerende faciliteter.

Sted

Stadion hal 3