Gratis

"AAU Case Competition - Rambøll"

Beskrivelse

AAU Case Competition

Er en konkurrence blandt studerende på Aalborg Universitet, der foregår intensivt over 24 timer, hvor de studerende udarbejder en løsning på en case for en virksomhed – dette års virksomhed er Rambøll. Ved deltagelse i dette har de studerende mulighed for at kombinere det teoriske med den virkelig verden, og derved prøve kræfter med det, de har lært i løbet af deres undervisningstid på Aalborg Universitet, samt skabe et netværk med dygtige erhvervsfolk, hvilket er en enestående mulighed. 

Kort om folkeskolernes involvering

4 elever fra 8. årgang vil ved deltagelse løse en “light”-udgave af den case de universitetsstuderende løser, og skal dyste mod andre skoler.
Her får eleverne mulighed for at arbejde med den kendte Aalborgmodel med, at arbejde ”problemløsende og eksperimenterende". Det bliver en, der er opgave tilpasset deres undervisningsniveau, og alle kan give svar.

Der vil være præmier og der er mulighed for resten af klassen kan komme ind og se finalen. I skal stille et hold af 4 elever, der i løbet af dagen skal komme med et bud på en løsning, som de skal fremlægge foran et lille dommerpanel. Det er meget vigtigt at eleverne kan arbejde seriøst og være rolige, da de sidder sammen med de engagerede universitetsstuderende.

Derudover forventer vi deltagelse fra minimum en lærer fra hver skole til at hjælpe os med at holde opsyn med eleverne. Sidst men ikke mindst, vil vi rigtig gerne have klasserne til at deltage til præsentationen af elevernes gode løsninger og finalen.
Eleverne skal medbringe mindst en computer pr. gruppe, da de skal udarbejde en PowerPoint i forbindelse med deres fremlæggelse af løsningen på casen. De må desuden medbringe alle hjælpemidler.
 

Programmet vil være nedenstående: Kl. 07:45 - møde ind på Create

Kl. 8-9: Præsentation af case sammen med universitetsstuderende
Kl. 9-14: Løsning af mini case
Kl. 13:15-14:15: Præsentationer + kåring af vindere (her kan resten af klassen(erne) deltage 

Vi har sørget for præmier til vinderholdet samt diplomer til de øvrige. Vores formål er, at det skal være en sjov og lærerig dag for eleverne.  

Formål

Eleverne skal løse en “light”-udgave af den case de universitetsstuderende løser, og skal dyste mod andre skoler.
Her får eleverne mulighed for at arbejde med den kendte Aalborgmodel med, at arbejde ”problemløsende og eksperimenterende". Det bliver en, der er opgave tilpasset deres undervisningsniveau, og alle kan give svar.

Sted
Create bygningen på havnen
Rensburggade
9000 Aalborg
Tilmelding
Tilmelding