Gratis

8. årgang løser klimaudfordringen

Kvindelig håndværker

Beskrivelse

Projektet ”Bæredygtige Løsninger og Bæredygtige Overgange" (BLBO) er et projekt, hvor erhvervsskolerne sætter ind på at få flere unge til at tage en STEM-erhvervsuddannelse med særligt fokus på at motivere pigerne. AMU Nordjylland præsenterer struktøruddannelsen.

Antagelsen om, at hvis unge får lov til at arbejde med bæredygtighedsproblemer i en erhvervsfaglig sammenhæng, og de hermed får indsigt i uddannelsernes positive bidrag til løsning af klimaproblemer, så vil flere — særligt piger — blive motiverede for ar tage en STEM-erhvervsuddannelse.

AMU Nordjylland har tilrettelagt et forløb, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med et projekt omkring Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsninger) og håndtering af regnvand gennem begrebet permeabel belægning på erhvervsskolens værksteder, hvor bæredygtighed er i fokus.

Her skal eleverne efter et oplæg og små forsøg, selv designe et belægningsareal og herefter selv praktisk skal lave belægningen med fliser og sten.

Eleverne får en oplevelse af, hvordan den moderne håndværker hjælper med og arbejder henimod et mere bæredygtigt samfund.

Faglige mål indgår som en del af den almindelige undervisning.

Forløbet er gratis og har en varighed på 2 dage08:30 – 14:15

Formål

At få flere unge til at tage en STEM-erhvervsuddannelse med særligt fokus på at motivere pigerne.

Tidspunkt og bookning

2021: 2 sammenhængende dage i ugerne 34,43,47,48 eller 49
2022: 2 Sammenhængende dage i ugerne 2,5,6,7,16,17,18

Forløbet forgår enten begge dage på AMU Nordjylland eller første dag på grundskolen og anden dag på AMU Nordjylland.
Du booker ved at skrive en mail til Mathias Jensen på maoj [at] amunordjylland [dot] dk  eller ringe på 9633 2331. Her aftaler I nærmere om hvilke uger og dage I ønsker. 
 

Formål

At fâ flere unge til at tage en STEM-erhvervsuddannelse med særligt fokus på at motivere pigerne.

Sted
AMU Nordjylland
Sofievej 61
9000 Aalborg