Gratis

“Tilbage til en hverdag med Corona”

Beskrivelse

Forløbet tilpasses til årgangen.
Formålet med oplægget er, at eleverne får mulighed for at få sat ord på deres tanker, bekymringer, undren, savn og oplevelser igennem Coronatiden derhjemme. Hvad har fyldt, og hvilke spørgsmål mangler de eventuelt at få besvaret. De får mulighed for at sparre med hinanden, og se situationen fra deres jævnaldrende klassekammeraters perspektiver.

Eleverne har endvidere mulighed for at få et indblik i, at vi lever i en hverdag hvor bakterier og virus er en stor del af vores levevilkår. At nogle bakterier er skadelige og andre er gavnlige og faktisk livsnødvendige for os. I oplægget får eleverne indsigt i hvordan virus og bakterier forårsager smitte, et indblik i smitteveje, et indblik i hvordan disse brydes, samt et indblik i hvorfor Corona virus er særlig speciel.

Ved at afprøve værnemidler får eleverne forståelse for funktionen af disse, og i test med ultraviolet lys bliver teori omdannet til praksis, idet det bliver synligt for eleverne hvad god håndhygiejne betyder i hverdagen.

 

Sammen med eleverne vil mine fokus områder i oplægget være på følgende:

Hvordan oplevede den enkelte elev Coronatiden derhjemme?

Hvilke tanker, bekymringer, undren og oplevelser havde og gjorde eleverne sig undervejs?

Hvad forskellen er på bakterier og virus, og hvorfor Coronavirus giver anledning til, at der laves så mange ændringer i vores hverdag?

Hvordan Coronavirus, smitter og hvordan vi undgår at smitte hinanden?

Hvorfor coronavirus er mere smitsom end andre virus og bakterie infektioner?

Hvordan en vaccine virker?

Vi skal snakke om håndhygiejne, og eleverne får mulighed for at teste deres håndhygiejne med ultraviolet lys, som tydeliggør hvad håndvask betyder i dagligdagen.

Vi skal afprøve værnemidler, og have en snak om hvorfor brugen af dem mindsker risikoen for at smitte hinanden

 

Tankerne bag oplægget

Jeg har igennem det seneste år, inden Corona kom til Danmark, besøgt udskolingsklasser i Aalborg kommune til en generel snak om mikrobiologi og hygiejne. Et emne der nu er mere aktuelt end nogensinde.

Jeg arbejder til dagligt som Operationssygeplerske. Værnemidler er en stor del af min hverdag, men det har det indtil nu ikke været i mange andres. For børn er ord som værnemidler, immunitet, smitterisiko, håndhygiejne, isolation, forsamlingsforbud nye begreber, som pludselig fylder hele deres hverdag.

Eleverne vender tilbage til skolen med hver deres fortælling om hvordan Corona tiden har været hos dem. Nogle er utrygge ved at skulle navigere i de nye regler og rammer, for nogle er presset

fra hjemmeskolens rammer blevet til modløshed, mens andre glæder sig til at se kammeraterne igen, og intet problem har i at deres hverdag er forandret.
Hverdagen derhjemme har måske ikke for alle været let og ligetil. Måske med diskussioner, skænderier, utryghed og ensomhed. For andre har det være helt hyggeligt, et pusterum fra en hektisk hverdag, en tid til at samles i familien og passe på hinanden.

Set fra elevernes perspektiv, har de, som vi voksne, også oplevet at verden har stået overfor en helt ny og ukendt fjende. De har også oplevet at måtte indordne sig efter helt nye rammer, og at vi voksne ikke altid har haft et svar på rede hånd om, hvad den næste dag kunne byde på af restriktioner.

Eleverne har haft hver deres tanker og måske også bekymringer omkring sygdommen. De har oplevet hvordan vi var måtte undvære at kramme bedsteforældre og bedste venner, og har måske været bange for at miste nogle man havde kær til denne virus.

Virus, smitterisiko, øget dødelighed, hygiejne, værnemidler og afstand til hinanden er nye begreber i elevernes verden. En snak om virus og bakterier i vores hverdag kan give dem en forståelse for, hvordan vi lever med dem i vores dagligdag på en ansvarlig og fornuftig måde.

Ved at komme omkring fokusområderne i oplægget kan eleverne få et øjeblik til få hørt og delt hinandens tanker i coronatiden, og få mulighed for, at få besvaret spørgsmål og dæmpet deres bekymring, hvis de gør sig tanker, som gennem samtale kan forklares og give dem en ny forståelse og indsigt.

Formål

Formålet med oplægget er, at eleverne får mulighed for at få sat ord på deres tanker, bekymringer, undren, savn og oplevelser igennem Coronatiden derhjemme. Hvad har fyldt, og hvilke spørgsmål mangler de eventuelt at få besvaret. De får mulighed for at sparre med hinanden, og se situationen fra deres jævnaldrende klassekammeraters perspektiver.

Eleverne har endvidere mulighed for at få et indblik i, at vi lever i en hverdag hvor bakterier og virus er en stor del af vores levevilkår. At nogle bakterier er skadelige og andre er gavnlige og faktisk livsnødvendige for os. I oplægget får eleverne indsigt i hvordan virus og bakterier forårsager smitte, et indblik i smitteveje, et indblik i hvordan disse brydes, samt et indblik i hvorfor Corona virus er særlig speciel.

Ved at afprøve værnemidler får eleverne forståelse for funktionen af disse, og i test med ultraviolet lys bliver teori omdannet til praksis, idet det bliver synligt for eleverne hvad god håndhygiejne betyder i hverdagen.

Tilmelding