Gratis

Ozobot/Beebot workshop

Beskrivelse

I workshoppen arbejdes der med miniaturerobotterne Ozobots/Beebots og storytelling. Robotterne programmeres ved hjælp af tuscher, hvilket gør dem oplagte i arbejdet med både yngre og ældre børn. I arbejdet med robotterne er der fokus på kreativ leg og læring, hvor børnene genfortæller et eventyr med brug af robotterne og skabelse af den omkringliggende verden med kreative materialer. Børnene bliver inddelt i grupper og skal i fællesskab udvikle deres narrativ, der er derfor også fokus på den sociale udvikling og børnenes kommunikationsevner. Der er derfor mange elementer at tage højde for i workshoppen, og sværhedsgraden af selve opgaverne kan skrues op og ned alt efter aldersgruppe og kompetencer.

Formål

Det primære formål er at børnene får en god oplevelse, at de lærer i fællesskab gennem leg og har mulighed for at bruge deres hænder, mens de lærer. Xlab bygger videre på den Deweyanske ”learn by doing” tilgang, samt idéen om at ”playful learning” fordrer mere læring. Derfor håber vi i første omgang på at kunne fremme de yngres børn motivation for mere arbejde med teknologi og en begyndende forståelse for hvorledes man kommunikerer med maskiner. Altså favner workshoppen bredt og der inkorporeres elementer af alle seks læringstemaer fra den nye dagtilbudslov: alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, sanser, science og fællesskab.

Sted
Xlab: Design, Læring og Innovation på Aalborg Universitet
Kroghstræde 3
9220 Aalborg
Tilmelding