Transport

Kørsel i Aalborg Kommune med refusion (gratiskørsel)

Dagplejere, børnehaver og skoler i Aalborg Kommune kan få refunderet rejser med Nordjyllands Trafikselskab udenfor myldretiden (dvs. kl. 8.30-13 og 18-07), hvis man er en gruppe på under 30 personer, og hvis man benytter rejsekort erhverv.

Princippet er at institutionen i første omgang betaler for rejserne og man i slutningen af året får refusion for de rejser der kan ydes refusion for.

Læs mere her.

Flere spørgsmål og svar om rejsekort erhverv kan findes på www.rejsekort.dk/erhverv, og I er også velkommen til at kontakte Rejsekort Erhverv hos NT pr. tlf. 72 48 92 40. Åbningstid: hverdage 10.00-15.00.